Omaishoito on merkittävä osa hoivan kokonaisuutta. Silti kuntapäättäjät yleensä tarkastelevat vain virallista hoivaa ja sen organisointia ja kustannuksia. Epävirallisesti, omaishoitajat ja läheiset vastaavat 80 prosenttia hoivasta, ja tästä vain murto-osa on kuntien sopimusomaishoidon piirissä.

Omaishoito on yleensä inhimillinen ja paras tapa ratkaista hoiva. Vastuuseen ryhtyvät ja sitä kantavat lähimmäisemme tarvitsevat kuitenkin tietoa, tukea ja palveluita, jotta omaishoito onnistuu, eikä kuormita kohtuuttomasti omaishoitajaa.

Omaishoito on kunnalle kannattavaa myös taloudellisesti. Esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen verrattuna omaishoidon kustannukset kunnalle ovat noin kuudesosan (omaishoidon tuen palkkio ja kolmen vapaapäivän aikainen hoito). Lisätietoja vaihtoehtoiskustannuksista sekä omaishoitojärjestömme kuntavaalitavoitteista löytyy osoitteesta www.omaishoitajat.fi/vaalit

Vaalitavoitteemme viestittävät, että viisas kunta pitää huolta omaishoitajista. Kuntapäättäjä toimii oikeudenmukaisesti ja taloudellisesti kestävästi, kun hän varmistaa, että omaishoitoperheille on tarjolla laadukasta ohjausta, tukea ja palveluita.

Napapiirin Omaishoitajat ry on tehnyt vuodesta 2003 työtä omaishoitajien tukemiseksi. Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm. matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa sekä erilaisen vertaistukitoiminnan ja virkistyksen tarjoaminen omaishoitoperheille Rovaniemen seudulla sekä Pohjois- ja Itä-Lapin kunnissa. Tarvitsemme toimintamme mahdollistamiseksi tukea esimerkiksi toimitiloihin, sekä tiivistä yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.

 

KUKA HOITAA OMAISHOITAJAA? – Facebook Live yhteistyössä Lapin Muistiyhdistyksen kanssa