Omaishoitajaliitto selvittää läheis- ja omaishoitajilta, miten palvelut hyvinvointialueilla (ml. Helsinki) toimivat. Kysely on tarkoitettu kaikille, jotka huolehtivat sairaasta, vammaisesta tai ikääntyneestä läheisestään säännöllisesti.

Kyselyyn vastaaminen ei edellytä hyvinvointialueen kanssa tehtyä sopimusta omaishoidon tuesta.

Kyselyllä kartoitetaan omaishoitajan ja hoidettavan läheisen taustatietoja, omaishoitajan ja
hoidettavan henkilön tarvitsemien palvelujen ja tuen saatavuutta, hoivan kustannuksia sekä
työn ja omaishoidon yhteensovittamista.

Tuloksista julkaistaan raportti, joka on julkisesti saatavilla. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla omaistaan hoitavien tarvitsemia palveluja ja tuen muotoja voidaan kehittää.

Kysely toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Vastausaikaa on 15.5. saakka. Kyselyyn voi vastata sähköisesti tästä linkistä.

Tulostettuja kyselylomakkeita saa toimistolta tai työntekijöiltä.

Lisätiedot: p. 040 849 5648 / toimisto

Siirry sisältöön