Neppari -hanke

Nepsyperheiden arki näkyväksi

Neppari-hankkeen kohderyhmänä ovat Rovaniemellä ja Kemijärvellä asuvat omaishoidontuen ulkopuolella olevat perheet, joissa on kotona asuva 7-20-vuotias nepsylapsi tai -nuori. 

Tavoitteenamme on lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä voimavarojen, arjenhallinnan, toimijuuden ja osallisuuden tukeminen elämän muutosvaiheissa. Hankkeen päätavoitteena on nepsyperheiden voimavarojen ja toimijuuden vahvistaminen elämän muutosvaiheissa yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen sekä kehittäjäryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa nepsyllä viitataan neuropsykiatrisiin erityispiirteisiin, kuten ADHD, ADD, autismikirjo ja kielelliset erityisvaikeudet. Toiminnoissa huomioidaan kaikki perheenjäsenet. Sinun ei tarvitse olla ELOn tai Napapiirin Omaishoitajat ry:n jäsen osallistuaksesi Nepparin toimintaan.

Mitä Neppari tekee?

• ryhmämuotoista toimintaa
• yksilöllistä tukea nuorelle ja vanhemmille
• vertaistoimintaa
• leirejä
• kehittäjätoimintaa
• verkostotyötä

Neppari-hanke toteutetaan yhteistyössä Erityislasten Omaiset ELO ry:n ja Napapiirin Omaishoitajat ry:n kanssa. Kolmivuotisen hankkeen rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Nepparissa työskentelevät:

Sini Springare
Perhetoiminnan kehittäjä
044 988 0875
sini@nepparihanke.fi

Trista Ramberg
Perhetoiminnan suunnittelija
044 988 0825
trista@nepparihanke.fi

Siirry sisältöön