Tämän vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt kunnilta hyvinvointialueille. Täten myös vastuu omaishoidon sopimuksista, palkkioista ja palveluista on jatkossa Lapin hyvinvointialueella.  Omaishoidon palkkioiden yhtenäistämiseen liittyen Lapissa palkkiot lähtökohtaisesti nousevat tai pysyvät ennallaan. Omaishoidon tukeen on kaiken kaikkiaan aluevaltuuston mukaan varattu kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin Lapin kunnissa yhteensä aiemmin.

Omaishoidon yhtenäistetyt palkkioluokat Lapin hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen:

Maksuluokka 1                   439,70 €

Maksuluokka 2                   634 €

Maksuluokka 3                   850 €

Erityismaksuluokka 4        1070 €

Yhtenäistetyt myöntämisperusteet koskevat uusia asiakkuuksia 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueelle siirtyvien omaishoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat ja omaishoitajien toimeksiantosopimukset tarkistetaan hyvinvointialueen myöntämisperusteiden ja toimintaohjeen mukaiseksi vuoden 2023 aikana. Palkkiot yhdenmukaistetaan 31.12.2023 mennessä.

Suuria muutoksia palveluihin ei pitäisi juurikaan asiakkaille näkyä ainakaan heti alkuvaiheessa. Kuuntelemme kuitenkin tarkkaan meille tulevaa palautetta omaishoitajilta ja viemme viestiä eteenpäin hyvinvointialueen päättäville tahoille tarpeen mukaan jatkossakin. Mitä enemmän meillä on kertomuksia ja tarinoita omaishoitajien arjesta, sen tehokkaampaa yhteinen vaikuttamistyömme on. Olkaa siis rohkeasti meihin yhteydessä!

Lisätietoa Lapin hyvinvointialueen sivuilta:

Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden ja palkkioiden hyväksyminen 1.1.2023 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2023 alkaen (liitteet)

Katri Mustakangas

toiminnanjohtaja

katri.mustakangas@napapiirinomaishoitajat.fi

p. 0400 987 633

Siirry sisältöön