Minäkö omaishoitaja?

Usein omaishoitosuhteen katsotaan toteutuvan vain virallisessa kunnan tukemassa hoitosuhteessa. Omaishoitotilanteen olemassaolo ei kuitenkaan ole riippuvainen virallisesta tuesta.

Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Muun muassa seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

1. Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
2. Onko läheisesi toimintakyky heikentynyt ikääntymisen vuoksi?
3. Autatko läheistäsi arjen toiminnoissa?
4. Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
5. Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
6. Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
7. Onko yöuniesi määrä vähentynyt?
8. Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
9. Tarvitseeko läheisesi tilapäishoitajaa, mikäli et itse ole läsnä?
10. Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Mikäli vastasit myönteisesti useimpiin yllä oleviin kysymyksiin, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Tässä vaiheessa kannattaa pohtia kuinka paljon hoitovastuuta pystyt ottamaan, miten voimasi riittävät, mitä tietoa ja millaista tukea tarvitset?

Ota yhteyttä oman kunnan kotihoitoon/omaishoidon tuesta vastaavaan työntekijään tai yhdistyksemme työntekijöihin saadaksesi ohjausta ja neuvontaa.

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia. Heitä, jotka ovat omaishoitajia. Heitä, joista tulee omaishoitajia ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia.
- Rosalynn Carter

Siirry sisältöön