Tietoa, tukea ja hyödyllisiä linkkejä

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Kotiin saatavat palvelut, tilapäishoidon järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja tuovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Taloudelliset tuet turvaavat toimeentuloa ja korvaavat sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Tarvitaan myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä ohjausta ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvistä asioista. Alle olemme koonneet joitain linkkejä tiedon etsimisen helpottamiseksi.

Omaishoitajaliitto - Etusivu

OMAISHOITAJALIITTO RY
Paljon materiaalia ja tietoa omaishoidosta, sekä Omaishoitajaliiton toiminnasta.
www.omaishoitajat.fi

Oulun seudun omaishoitajat - Etäomaishoitajille

TIETOA ETÄOMAISHOITAJILLE
Tietoa, tukea ja tarinoita etäomaishoivasta.
www.osol.fi

Tunnista omaishoitaja - Omaishoitajako?

TUNNISTA OMAISHOITAJA
Sivustolta löytyy mm. koskettava video omaishoidosta sekä tukea ja oppaita omaishoitotilanteessa oleville.
www.tunnistaomaishoitaja.fi

KELA
Kelan etuudet, vammaistuet ja hoitotuet, omaishoitajien kuntoutukset.
www.kela.fi

SOSIAALI – JA TERVEYSMINISTERIÖ
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla koottua tietoa omaishoidosta.
www.stm.fi/omaishoito

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS
Tietoa omaishoidosta ja perhehoidosta.
www.thl.fi

”Hyvä mieli tuli siitä myös, kun sai tutustua muihin samassa asemassa oleviin.”

Siirry sisältöön