Tietoa, tukea ja hyödyllisiä linkkejä

Omaishoitotilanteissa tarvitaan monenlaisia palveluja ja tukimuotoja. Kotiin saatavat palvelut, tilapäishoidon järjestäminen, päivätoiminta, hoitotarvikkeet, apuvälineet tai kodin muutostyöt helpottavat arjen sujumista ja tuovat omaa aikaa, lepoa ja vapaata. Taloudelliset tuet turvaavat toimeentuloa ja korvaavat sairaudesta tai vammasta johtuvia kustannuksia. Tarvitaan myös henkistä tukea jaksamiseen ja hyvinvointiin sekä ohjausta ja tietoa omaishoitotilanteeseen liittyvistä asioista. Alle olemme koonneet joitain linkkejä tiedon etsimisen helpottamiseksi.

OMAISHOITAJALIITTO RY
Paljon materiaalia ja tietoa omaishoidosta, sekä Omaishoitajaliiton toiminnasta.
www.omaishoitajat.fi

 

KELA
Kelan etuudet, vammaistuet ja hoitotuet, omaishoitajien kuntoutukset.
www.kela.fi

 

SOSIAALI – JA TERVEYSMINISTERIÖ
Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla koottua tietoa omaishoidosta.
www.stm.fi/omaishoito

TUNNISTA OMAISHOITAJA
Sivustolta löytyy mm. koskettava video omaishoidosta sekä tukea ja oppaita omaishoitotilanteessa oleville.
www.tunnistaomaishoitaja.fi

TIETOA ETÄOMAISHOITAJILLE
Tietoa, tukea ja tarinoita etäomaishoivasta.
www.osol.fi

”Hyvä mieli tuli siitä myös, kun sai tutustua muihin samassa asemassa oleviin.”