Lapin yliopiston sosiaalityön opiskelija Hilkka Ylimartimo tekee Pro gradu -tutkielmaa, aiheena ikääntyneen omaishoitajan toimijuus ja tuki.
Tavoitteena on selvittää, millaisena ikääntyneet omaishoitajat kokevat oman toimijuutensa sekä yhteiskunnan tarjoaman tuen. Lisäksi tavoitteena on selvittää Napapiirin Omaishoitajat ry:n toiminnan merkitystä omaishoitajan elämässä.

Tutkimusta tarvitaan, koska kotona asumista halutaan tukea entistä enemmän, jonka myötä omaishoitajien tekemän työn merkitys tulee kasvamaan entisestään. Tutkimusaineisto kerätään yksilöhaastattelulla (n. 1-2 h) ja haastattelut nauhoitetaan. Tutkielman tiedot käsitellään luottamuksella.

Haastattelut toteutetaan Napapiirin Omaishoitajat ry:n tiloissa tai sovitusti. Tutkimukseen voi osallistua kaikista yhdistyksen toiminta-alueen kunnista. Haastatteluun osallistujien tulee olla +65-v omaishoitajia, jotka ovat saaneet omaishoidontukea vähintään kaksi vuotta.

Toivomme Teiltä löytyvän aikaa tärkeään tutkimukseen.

Yhteydenotot / lisätiedot: Hilkka Ylimartimo p. 040 414 7782