Omaishoitaja voi pyytää kotiin hoidettavansa seuraksi Taukopirtin Kotitoiminnan koulutetut ja luotettavat vapaaehtoiset ja käyttää omaishoitotilanteesta vapautuvan ajan haluamallaan tavalla. Kotitoimintaa tarjotaan kerrallaan 2 – 4 tuntia ja sitä järjestetään Kemijärvellä, Ranualla, Rovaniemellä ja Sodankylässä koronavirustilanteeseen liittyviä erityisohjeita noudattaen. Kotitoiminta on maksutonta.

Kotitoimintaa toteutetaan Napapiirin Omaishoitajat ry:n OmaisOiva-toiminnan kouluttamien vapaaehtoisten avulla. Kotitoiminnassa asiakkaana voi olla omaishoidettava, joka on yhden autettava ja itsenäisesti ruokaileva. Ennen Kotitoiminnan asiakkuutta omaishoitajalle tehdään haastattelu, jossa kartoitetaan osallistumiskriteerit ja hoidettavan toimintakyky. Kotitoimintakäyntejä voi pyytää sekä arkipäiville että viikonlopuille ja myös iltaisin.

Kotitoiminnassa vapaaehtoispari menee asiakasperheen luokse huolehtimaan omaishoidettavasta ja seurustelemaan hänen kanssaan. Vapaaehtoistoimijat eivät tee ammattihenkilöstön työtehtäviä, vaan ovat omaishoidettavan seurana kotikäynnin ajan. Kotitoiminta ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kunnan kanssa solmittua omaishoitosopimusta. Kotitoiminnan käyttö ei vaikuta kunnan myöntämiin, lakisääteisiin vapaapäiviin.

Lisätiedot: Ohjaaja Minna Ruokamo, Napapiirin Omaishoitajat ry, puhelin 040 147 5031 minna.ruokamo@napapiirinomaishoitajat.fi