Lapin hyvinvointialueen omaishoidon tuen hoitopalkkiot 1.1.2024 alkaen:

Maksuluokka 1          461,99 €/kk
Maksuluokka 2          666,14 €/kk
Maksuluokka 3          893,10 €/kk
Erityismaksuluokka   1124,25 €/kk

Myös sijaisomaishoidon palkkioihin tehdään vastaava indeksikorotus.

Hoitajan ei tarvitse itse toimittaa verokorttia eikä muutosverokorttia hyvinvointialueelle. Oima hakee sähköisesti Verohallinnon tiedoista hoitajan verokortit ennen palkkionmaksupäivää.

Hoitajan tulisi tehdä kirjaukset hoitojaksolleen seuraavan hoitojakson/kuluvan hoitojakson viimeiseen raportointipäivään mennessä (mm. omaishoitajat/sijaisomaishoitajat kuun 4.päivä). Palkkiolaskelma toimitetaan verkkopankkiin Maventan toimittamana.

Omaishoidon tuen lakisääteisestä vapaasta perittävä maksu 12,80€ / vuorokausi.

Lisätietoa muutoksista Laphan nettisivuilta: www.lapha.fi/omaishoito

Siirry sisältöön